Produkt krajowy brutto jest najbardziej syntetycznym miernikiem gospodarki,można powiedzieć,że jest miarą wielkości gospodarki.Zatem PKB, to łączna wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych,w danym kraju,zazwyczaj w ciągu roku lub kwartału.Inaczej, to suma wartości dodanej wytworzone przez wszystkie podmioty gospodarcze w danym kraju.PKB, jest najczęściej analizowanym wskaźnikiem makroekonomicznym,ponieważ uchodzi za najlepszy wskaźnik dobrobytu.Co z polskim dobrobytem pokazuje wykres.

Napisane przez Agnieszka Stój

Artykuł skomentowało 2 użytkowników

  1. Anonim

    Skurczyła się na szczęście nie tak dużo.Czekam na normalność,na powrót tego co było wcześniej.